DO POBRANIA

W tej sekcji znajdziesz ustawy regulujące pracę GKRPA, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zarządzenia Burmistrza Łobza w sprawach związanych z komisją tj. Regulamin organizacyjny GKRPA w Łobzie, a także zarządzenie w sprawie powołania GKRPA w Łobzie.

Gminny Pogram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2017.pdf

Regulamin organizacyjny GKRPA w Łobzie.pdf

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.pdf

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.pdf

Zarządzenie Burmistrza Łobza w sprawie powołania GKRPA w Łobzie.pdf