DOPALACZE

DOPALACZE I ICH CHARAKTERYSTYKA

Dopalacze, które znane są też jako NPI, czy też środki zastępcze to duża grupa substancji, które łączy roślinne lub syntetyczne pochodzenie oraz cel, w jakim są one używane. Są to zakazane substancje psychoaktywne, znakiem rozpoznawczym dopalaczy jest jednak to, że nie zostały wpisane na listę substancji kontrolowanych, co sprawia, że nie tylko ich produkcja i dystrybucja, ale również posiadanie i używanie odbywa się bez konsekwencji prawnych. Mówiąc o dopalaczach należy liczyć się z tym, że ich definicja nie jest kompletna, bardzo często mamy bowiem do czynienia z substancjami, które nadal nazywa się dopalaczami, choć w pewnym momencie nastąpiła ich delegalizacja. Już choćby z tego powodu badacze optują za nazwą „nowe substancje psychoaktywne” zwracając uwagę na to, że status prawny nie ma większego znaczenia wówczas, gdy mówi się o konieczności ich jak najszybszego opracowania naukowego. Dość precyzyjne, a jednocześnie wąskie okazuje się w tym kontekście polskie prawo i stosowana w nim terminologia odnosząca się do „środków zastępczych”.

Mówi ona, że są one wykorzystywane w celu co najmniej zbliżonym do tego, z jakim mamy do czynienia w przypadku substancji odurzających, a jedyna istotna różnica odnosi się do tego, że nie ma ich jeszcze na liście środków objętych kontrolą. Gdy dopalacze trafiają na wspomnianą listę, nie używa się już w odniesieniu do nich określenia „środek zastępczy”, taki zdelegalizowany dopalacz staje się bowiem klasycznym środkiem odurzającym ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego rodzaju zmiany.

Mówiąc o fenomenie dopalaczy wypada przenieść się do lat sześćdziesiątych oraz siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Dopalacze powstały w Stanach Zjednoczonych, tam też można było uczestniczyć w pewnego rodzaju wyścigu z nimi związanymi. Kolejne dopalacze powstawały po delegalizacji ich pośredników, twórcy rozwiązań tego typu nieustannie stawiali więc sobie za cel oszukiwanie czasu. Po latach siedemdziesiątych można było mówić o okresie swego rodzaju spowolnienia, zjawisko odżyło jednak pod koniec ubiegłego stulecia. Na wzrost popularności dopalaczy wpłynęła przede wszystkim mniejsza niż do tej pory dezaprobata dla stosowania tak zwanych miękkich substancji odurzających, nie bez znaczenia była jednak również postępująca globalizacja niosąca za sobą łatwość docierania do tych miejsc na świecie, gdzie zapotrzebowanie na dopalacze nie było duże. Wpływ na popularność dopalaczy miały również nowe możliwości Internetu, który stał się platformą ułatwiającą nie tylko komunikację, ale również nie zawsze legalną sprzedaż. Nie bez znaczenia jest jednak i to, że dopalacze są formą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych odbiorców, ci ostatni chcą bowiem nie tylko korzystać z substancji odurzających, ale również unikać kolizji z prawem.

 

DOPALACZE – LECZENIE UZALEŻNIENIA

W przypadku zatrucia dopalaczami osoba rzadko trafia na leczenie do ośrodka zdrowia. Jedynie w przypadku ciężkich zatruć pojawia się taka konieczność. W takim przypadku najczęściej miejscem leczenia staje się oddział toksykologiczny. Interwencja staje się konieczna w sytuacjach, gdy pojawiają się takie problemy jak zaburzenia świadomości, śpiączka czy sytuacje związane z nadaktywnością organizmu taką jak: nadciśnienie, zwiększony rytm serca czy zagrażająca życiu arytmia. Na konieczność leczenia może wskazywać także znacznie powiększona temperatura ciała czy zaburzenia w zakresie gospodarki wodnej w organizmie. Niekiedy pojawiają się również upośledzenia w czynnościach życiowych i to także jest sytuacją, w której leczenie szpitalne staje się koniecznością. Dla życia niebezpieczna może stać się sytuacja, w której dopalacze będą przyjmowane z innymi środkami. Leczenie w takiej sytuacji będzie prowadzone przez utrzymywanie funkcji życiowych organizmu oraz leczeniu, w którym zmierza się do zlikwidowania zatrucia organizmu.

Najwięcej problemów w leczeniu pojawia się w przypadku dopalaczy o działaniu stymulującym. W niektórych zatruciach trzeba walczyć również z zaburzeniami psychicznymi, wśród których wymienić można nadmierne podniecenie, urojenia, omamy czy lęki. W zależności od pacjentów objawy te musza być leczona, a niekiedy zaczynają mijać same bez dodatkowego leczenia. Po przeprowadzeniu leczenia niekiedy pojawiają się zespoły depresyjne, które są wynikiem zejścia intoksykacji. Takie zaburzenia mogą mieć różny przebieg i charakteryzować się większą intensywnością.

Źródło: dopalaczeuzaleznienie.pl

Tel. 18 331 72 50

pomoc@dopalaczeuzaleznienie.pl

 

 

Mogą one mijać bardzo szybko, albo mieć też charakter długotrwały w zależności od konkretnych sytuacji. Jeśli dopalacze były brane przez dłuższy czas niekiedy będą pojawiać się również psychozy, w ramach których mogą pojawić się również omamy i urojenia, które będzie trzeba leczyć w szpitalu. Wielu chorych przyjmuje różne substancje, dlatego rozpoznanie takiego problemu nie będzie łatwe i będzie niekiedy wymagać bardzo dokładnych badań, gdyż w organizmie mogą znajdować się mieszanki różnych substancji. W sytuacji, gdy przyjmowane są substancje stymulujące wielokrotnie dochodzi do uzależnienia. Nie ma specjalnych form leczenia takich uzależnień i konieczne są tradycyjne terapie indywidualne bądź grupowe. Leczenie może mieć charakter ambulatoryjny bądź szpitalny. W takich działaniach dąży się do skierowania osoby na nowe tory życia i uświadomienie skutków jakie niosą za sobą dopalacze. Przede wszystkim buduje się motywacje do tego, by żyć bez takich środków. Nie ma w naszym kraju specjalnych programów dla osób uzależnionych od dopalaczy.

SKUTKI ZAŻYWANIA DOPALACZY

Jeszcze stosunkowo niedawno dopalacze były całkowicie legalnie dostępne w specjalnych sklepach. Rzekomo były one przedstawiane jako produkty do kolekcjonowania, absolutnie nie do spożycia. Oczywiście wszyscy, którzy je kupowali doskonale dawali sobie sprawę z tego, że była to jedynie przykrywka sprzedawców. W ten sposób byli oni w pewien sposób chronieni, w razie ktoś chciałby ich podać do sądu za uszczerbek na zdrowiu. Warto wiedzieć, że dopalacze stały się naprawdę bardzo popularne, a ich sprzedaż była bardzo duża. Kupowali je niestety coraz młodsi ludzie, jednakże nie zdawali oni sobie sprawy z tego jak to wszystko działa. Niestety wielu z nich przypłaciło tą niewiedzą życie. Z racji tego, że dopalacze stanowiły realne zagrożenie, w Polsce zupełnie się ich zakazało.

Skutki stosowania dopalaczy Tak naprawdę nie do końca są zbadane w jaki sposób dopalacze działają na organizm podczas dłuższego stosowania, niemniej jednak możemy wyróżnić kilkanaście równych stanów, które mogą pojawić się po ich zażyciu: *bardzo silne bóle głowy *drgawki *bezsenność *agresja *śpiączka *nudności *wymioty *stany lękowe To tylko niektóre z nich i jak widzisz nie jest to wcale mało poważne. Kilka informacji o dopalaczach Żaden klient sklepów z dopalaczami nigdy nie był i nie jest informowany o tym, jakie drastyczne skutki niesie za sobą ich zażywanie.

Po co ktoś miałby to robić, skoro teoretycznie kupowali oni takie środki, które służą kolekcjonowaniu, a nie ich spożywaniu. Oczywiście każde opakowanie opatrzone było etykietą, że produkt nie nadaje się do spożycia. Niemniej jednak chętnych na te substancje nie brakowało i nadal nie brakuje. Często bierze się z braku podstawowej wiedzy na temat tego, jak działają substancje psychoaktywne zawarte w tych środkach. Można wymienić kilka substancji zawartych w dopalaczach. Jednakże należy również brać pod uwagę fakt, że ich skład jest bardzo różny i nie zawsze muszą się one tam znajdować. Tak więc, jest to: BZP, czyli N-benzylopiperazyna, która działa bardzo podobnie jak amfetamina. Nie brakuje również różnych mieszanek ziołowych, czasami pojawiają się również mieszanki grzybów, takich jak na przykład muchomor czerwony.