PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Programy terapeutyczne to zestawy zajęć i materiałów w formie plakatów i ulotek które będąc zatwierdzone przez Państwową Organizację Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są dostępne u licznych dostawców.

W gminie Łobez corocznie realizowane są dwa programy, a mianowicie:

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

Jest to zestaw gadżetów, ulotek i plakatów wraz z programem profilaktycznym skierowanym do młodzieży szkolnej. Program jest ten realizowany już od lat przez co jego zawartość jest dosyć dobrze znana tak nauczycielom i pedagogom jak i rodzicom. Cenną częścią tej konkretnej kampanii są badania ankietowe prowadzone wśród młodzieży oraz ich wyniki. Wydawcą programu jest:

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych

 1. Grochowska 45A, 60-277 Poznań
  tel.: 61 855 33 81
  email: kontakt@trzezwyumysl.pl

www.trzezwyumysl.pl

Program Postaw na Rodzinę

To podobny zestaw materiałów marketingowych stawiający jednak większy nacisk na relacje młodzieży z rodzicami. Według założeń programu lepsze zapoznanie się rodziców z potrzebami młodzieży oraz młodzieży z racjami rodziców stanowi podstawę zdrowego funkcjonowania rodziny, co jest zawsze cenne również w ujęciu globalnym. Wydawcą programu jest:

Krakowska Akademia Profilaktyki

 1. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków
  tel.: (12) 635 20 20
  fax: (12) 635 19 19
  email: info@akademiaprofilaktyki.pl

www.postawnarodzine.pl