ŚRODOWISKOWE PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-INFORMACYJNE

Realizacja środowiskowego programu profilaktyczno – informacyjnego ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w Sołectwach Gminy Łobez.

Sołtysi mogą złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łobzie, bądź bezpośrednio w pokoju nr 17, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez.

Każdy wniosek musi zostać zaakceptowany przez GKRPA w Łobzie, dlatego składając go należy zwrócić uwagę, iż komisja spotyka się w ostatnią środę każdego miesiąca.

 

Dokumenty do pobrania:

wzór oferty

wzór sprawozdania

opis faktur