BEZPŁATNA POMOC

BEZPŁATNA POMOC W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ ORAZ POMOCY RODZINIE

ul. Niepodległości 50 (budynek biblioteki) w Łobzie

tel. 91 397 57 01

www.gkrpa.lobez.pl

KLUB ABSTYNENTA „FRAL”

środa  1800 – 2030

niedziela 1800 – 2000

MITYNGI AA

niedziela 1600 – 1800

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

dla osób uzależnionych i współuzależnionych

poniedziałek 1600 – 2000

piątek 1600 - 2000

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

terapeuta systemowy i poznawczo - behawioralny  oraz mediator rodzinny

czwartek  1600 - 2000

PUNKT KONSULTACYJNY

dla osób uzależnionych i współuzależnionych

wtorek  1600 - 1800

PORADY PRAWNE

dla osób współuzależnionych oraz potrzebujących wsparcia

I i III wtorek miesiąca 1800 – 2030