ZEZWOLENIA CATERINGOWE

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na okres dwóch lat, mogą być wydane przedsiębiorcom prowadzącym działalność polegającą na organizacji przyjęć. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez.

Do pobrania:

wniosek.doc

oświadczenie o sprzedaży.doc

 

OPŁATY ZA ZEZWOLENIE

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września bieżącego roku.

Zezwolenie, które nie zostało opłacone w wyznaczonych terminach, wygasa po upływie 30 dni od dnia upływu terminów wymienionych powyżej. Aby zezwolenie nie wygasło, należy w trakcie tych 30 dni wnieść odpowiednią opłatę za korzystanie z zezwolenia. Do rocznej opłaty „podstawowej” za korzystanie z zezwolenia należy dodać także dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty.

 

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu roku – wnoszą opłatę w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Opłata roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  3. 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, muszą co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Mają na to czas do 31 stycznia.

W przypadku nie złożenia oświadczenia do 31 stycznia, zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, należy w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Do rocznej opłaty „podstawowej” za korzystanie z zezwolenia należy dodać także dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty.

 

Opłaty dla przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:

L.p.

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych Opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego Opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo przy wartości sprzedaży do
37 500 zł
– opłata wynosi 525,00 zł
przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przy wartości sprzedaży do
37 500 zł
– opłata wynosi 525,00 zł
przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. o zawartości powyżej 18% alkoholu przy wartości sprzedaży do
77 000 zł
– opłata wynosi 2 100,00 zł
przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty za zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.