ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

O zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres  do 2 dni. 

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez.

Wniosek do pobrania

Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:

  • pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych,
  • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Łobez),
  • kopię zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (dotyczy sprzedaży i podawania napojów alkoholowych podczas imprez masowych).

 

Opłata za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  •  43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
  •  43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.